Matematrix 7. er blevet revideret – gå til Matematrix.dk for at finde de nye udgaver

 

Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 43

       
Side 44-45        

 

Side 46-47

       

Side 48-50

 

 

 

16. Skålvægte

17. Forklar hvad der er sket fra linje til linje

18. Løs ligninger

19. Find den ubekendte

   
Side 51-54  

20. Hvad er gået galt i omformningerne?

21. Ligninger og geometriske figurer

 

 

Side 55-61  

 

22. Uligheder

23. Budgetskema

 

3. Lejrskole

Side 62

 

 

1: Fokus på kapitlets stof

2: Blandede færdighedsopgaver

   

 

 Påer der mulighed for at arbejde videre med ligninger under afsnittet "Opgaver - Ligninger"