Matematrix 7. er blevet revideret – gå til Matematrix.dk for at finde de nye udgaver

 

Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 115

       
Side 116-117        

 

Side 118-119

       
Side 120-121  

 

42. Konstruktion af trekanter

43. Konstruktion af polygoner

 

   
Side 122-124      

 

Side 125-131

 

 

44. Målestoksforhold

45. Bornholm

46. Rundkirker

47. Kort over Almindingen

 

  8. Taxa

Side 132

 

 

1: Fokus på kapitlets stof

2: Fokus på kapitlets stof

3: Blandede færdighedsopgaver

   

 

 

er der mulighed for at arbejde videre med konstruktioner under afsnittet "Opgaver - Konstruktioner"