Matematrix 7. er blevet revideret – gå til Matematrix.dk for at finde de nye udgaver

 

Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 95

       
Side 96-97        

 

Side 98-99

       

Side 100-102

 

34. Pilebilleder

35. Koordinatsystemer

36. Angiv funktioner 1

37. Angiv funktioner 2

   
Side 103-106  

38. Funktioner og geometriske figurer

39. Spil: Gæt funktioner i koordinatsystemet

 

7. Ret linje

Side 107-113

 

40. Ligefrem proportionalitet

41. Omvendt proportionalitet

   

Side 114

 

 

1: Fokus på kapitlets stof

2: Fokus på kapitlets stof

3: Blandede færdighedsopgaver

   

 

 

 

 

er der mulighed for at arbejde videre med funktioner under afsnittet "Opgaver - Funktioner"