Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 8

       
Side 9   1. Finde antal led, reducere, bruge regnehierarki    

 

Side 10

      1. Hierarki
Side 11  

2. Indsætte værdier for a, b og c i regneudtryk

   
Side 12-14      

 

Side 15-16  

 

3. Rent bord - spilleplade

4. Rent bord - optællingsskema

   

Side 17

 

 

1: Fokus på kapitlets stof

2: Blandede færdighedsopgaver

   

 

 

er der mulighed for at arbejde videre med regnehierarkiet under afsnittet "Opgaver - Regnehierarkiet"