Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 51

       
Side 52-53        

 

Side 54-55

       
Side 56-57  

 

   
Side 58-61  

14. Opgaveløsning

15. Klippeark med trekanter

 

9. Rektangel

Side 62-66  

 

16. Arkitekttegning - bebyggelsesplan

17. Arkitekttegning - plantegning

18. Tangram

  10. Maling

Side 67

 

 

1: Fokus på kapitlets stof

2: Fokus på kapitlets stof

3: Blandede færdighedsopgaver

   

 

 

 

 

er der mulighed for at arbejde videre med arealberegning under afsnittet "Opgaver - Arealberegning"