Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 64

                                                               
Side 65        

 

Side 66-67

 

33. Deling uden rest1

34. Deling uden rest2

35. Deling med rest1

36. Deling med rest2

37. Øveark

38. Divisionsalgoritme

   
Side 68-70   39. Blandede opgaver   15. Deling/division
Side 71-73       16. Flødeboller
Side 74-75  

40. Tid

41. Primtal

 

17. Løb

18. Kullen

         

 

 

På  er der mulighed for at arbejde videre med algebra under afsnittet "Regning med paranteser"