Grundbog

 

Kopiark

 

Regneark

 

Side 76

                                            
Side 77        

 

Side 78-79

 

24. Hyppighedstabeller

51. Koordinatsystem

   
Side 80-81  

25. Hyppighedstabeller(figurer)

26. Hyppighedstabeller(tal)

27. Fra pindediagram til tabel

 

10. Hyppighedstabel

11. Pindediagram

Side 82-84      

12. Hyppighed og pindediagram

Side 85-87  

28. Legedag

29. Frekvenstabeller

30. Frekvens

   
         

 

 

 

 

 

På  er der mulighed for at arbejde videre med algebra under afsnittet "Regning med paranteser"