er der mulighed for at arbejde videre med geometriske figurer under afsnittet "Kanter"